2. המשך עד סוף התהליך להתרשמות מהמסמך החתום.

1. הקש "הבא" להמשך התנסות אינטראקטיבית במערכת.

[image][image][image][image][image][image][image][image][image][image]
[image][image]